دا خاطرات سیده زهرا حسینی

دا خاطرات سیده زهرا حسینی

نویسنده:

ناشر: سوره مهر
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 96
  • چاپ: 155
  • شابک: 9789645064882
  • تعداد صفحه: 812
  • وزن: 1500 گرم
  • وضعیت: موجود

رفتم طرف شلنگ آبی که گوشه باغچه افتاده بود.شیر را باز کردم.خدا رو شکر آب می آمد.اول دستم را که بعد از جمع کردن مغز پیرمرد مکینه خاکمال کرده بودم شستم.بعد دستم را پر آب کردم و به طرف دهان بچه بردم.صدای گریه اش آرام تر شد و دهانش را به آب نزدیک تر کرد.ولی سریع سرش را برگرداند و گریه اش را از سر گرفت.صورتش را شستم.پستانکی که با نخ به گردنش آویزان بود را در دهانش گذاشتم.جیغ می کشید و سرش را عقب می برد.وقتی دیدم با هیچ راهی نمی توانم ساکتش کنم ، دوباره بغض به گلویم چنگ انداخت.بی تابی های بچه را که می دیدم و به بی کسی و بی پناهی اش فکر می کردم می خواست دلم بترکد.دیگر نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.رفتم توی همان وانت که هنوز مشغول تخلیه جنازه هایش بودند، نشستم.چهره زن های کشته شده جلوی نظرم آمد.یعنی کدامیک ازآن ها مادر این طفل معصوم بودند؟!

80,000 تومان
69,600 تومان
خرید