در عمق صحنه

در عمق صحنه

نویسنده:

ناشر: چشمه
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: تابستان 95
  • چاپ: 7
  • شابک: 9789646194090
  • تعداد صفحه: 92
  • وزن: 100 گرم
  • وضعیت: موجود

«اون وقت منو با خودش برد و بهم گفت که خودشم دم در وا می‌ایسته و نمی‌آد تو. آخه اگه شوهرش بفهمه پوست از سرش می‌کنه. بعدم گفت: "کاش عبرت گرفته باشد و سر عقل بیاد و دیگه از این کارها نکنه." اون روز رفتم نشستم پشت اون شیشه. آبجی اشرف ایستاد و با من نیومد تو. می‌ترسیدم. خیلی می‌ترسیدم. خیلی شلوغ بود. قلبم همینجور تند تند می‌زد. بعد یه دفه از اون طرف صدا بلند شد. بعدشم یه روز اومد پشت شیشه. می‌گم یه زن. آخه اول مامانشو نشناختم، ولی خودش بود. مامان بود. چقدر عوض شده بود، خدا. صورتش پر چین و چروک شده بود و چشاش گود افتاده بود. پیر پیر شده بود. دلم خیلی براش سوخت. بغضم ترکید و زدم زیر گریه، "مامان!"»

7,000 تومان
5,670 تومان
خرید