نوشته های پراکنده

نوشته های پراکنده

نویسنده:

ناشر: مرکز
دسته‌بندی: علوم شهری
  • تاریخ نشر: 93
  • چاپ: 1
  • شابک: 9789642132461
  • تعداد صفحه: 382
  • وزن: 436 گرم
  • وضعیت: موجود

ین کتاب 33 متن را در بردارد، ده متن نوشته هایی در پاسخ به پرسشها و 23 مقاله. بیشتر متن ها پیشتر در نشریه های گوناگون و سایت ها در فاصله سال های 1381-1393 منتشر شده اند. سه متن جدیداند: درباره فروید و فلسفه، لاکان و فلسفه و شعر مالارمه. متن ها در سه بخش ارائه شده اند: فلسفه، تاریخ و سیاست، هنر. نوشته ها دیگر پراکنده نیستند، اینجا گرد هم آمده اند، شایده خواننده آرزوی نویسنده را برآورده کند و آنها را در حکم «خطوط پرواز» بداند، چنانکه ژیل دولوز می گفت. خطوط پرواز به مقصد آزادی.

24,900 تومان
20,916 تومان
خرید