شبکه های خشم و امید

شبکه های خشم و امید

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مرکز
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 5
  • شابک: 9789642132416
  • تعداد صفحه: 308
  • وزن: 358 گرم
  • وضعیت: موجود

در حاشیه جهانی که به آستانه ظرفیت خود برای زندگی انسانها در کتنار هم و سهیم شدن زندگی با طبیعت نزدیک می شد افرادی دوباره گرد هم آمدند تا اشکال نوینی از ما بودن،مردم بودن،را تجربه کنند. در آغاز تعدادی اندک بودند صدها تن به آنها پیوستند سپس شبکه ای از هزاران تن ایجاد شد و آنگاه میلیونها تن با صداها و تمنای درونی شان برای امید از آنها حمایت کردند.

49,800 تومان
41,832 تومان
خرید