زندگی سراسر حل مسئله است

زندگی سراسر حل مسئله است

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مرکز
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 96
  • چاپ: 13
  • شابک: 9789643057916
  • تعداد صفحه: 216
  • وزن: 251 گرم
  • وضعیت: موجود

ین كتاب شامل دو بخش است. بخش نخست به فلسفه علم و معرفت‌شناسی و مسائل علوم طبیعی می‌پردازد و پوپر در آن‌ها برخی از مهم‌ترین و جسورانه‌ترین دیدگاه‌های خود در معرفت و علم انسانی و مسائلی از قبیل چگونگی تكامل نظریه علمی، نظریه سه جهان، حدس‌ها و ابطال‌ها، نظریه تكاملی معرفت و ... را بیان می‌كند. بخش دوم مقالاتی در زمینه تاریخ و سیاست هستند و به مسائلی از قبیل دموكراسی، صلح، پیشرفت، آزادی، تكنولوژی، فلسفه تاریخ، كمونیسم و سوسیالیسم می‌پردازند.

36,500 تومان
30,660 تومان
خرید