حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی

حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: تیسا
دسته‌بندی: سیاسی
  • تاریخ نشر: بهار97
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786007683880
  • تعداد صفحه: 477
  • وزن: 450 گرم
  • وضعیت: موجود

ا توجه به محوریت احزاب سیاسی در دمکراسی های مدرنکتاب پیشرو احزاب سیاسی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و نقش آن را در پارلمان های اروپایی به بحث گذاشته است. نویسندگان در سیزده فصل اهداف زیر را پی گرفته اند : فهم تحلیلی و کاربردی دمکراسی حزبی و حکومت حزبی در دمکراسی های امروزی نقش احزاب سیاسی در سروسامان دادن به دولت و روابطش با سیاست های حزبی ماهیت تنوع بازیگران دخیل در دولت، چگونگی کمک احزاب به دولت برای پاسخگویی به چالش های پیش رو ، ثبات و استمرار احزاب در حکومت ، ارتباط نهادهای حکومت و رفتارهای حزبی با حوزه های انتخابی ، ضرورت وجود اپوزیسیون برای دولت جهت پیشبرد دمکراسی ، شیوه های رای دهی در پارلمان و آثار آن ارتباط پارلمان با حوزه های انتخاباتی ، ضرورت وجود اپوزیسیون برای دولت جهت پیشبرد دمکراسی ، شیوه های رای در پارلمان و آثار آن ، ارتباط پارلمان با حوزه های انتخاباتی ، نقش عوامل ساختاری بر انتخاب احزاب توسط شهروندان ، نقش احزاب سیاسی در تغییر قانون اساسی و در نهایت مقایسه احزاب در دموکراسی های جدید با دمکراسی های تثبیت شده.

44,900 تومان
35,920 تومان
خرید