ماهنامه فرهنگ امروز شماره14-آذر95

ماهنامه فرهنگ امروز شماره14-آذر95

نویسنده:

ناشر: فرهنگ امروز
دسته‌بندی: ادبيات
  • تاریخ نشر: 95
  • چاپ: 3
  • شابک: 9780000277169
  • تعداد صفحه: 180
  • وزن: 150 گرم
  • وضعیت: موجود

پرونده اندیشه شماره ۱۴ فرهنگ امروز به اندیشه سیاسی توماس هابز اختصاص دارد. پرونده ای که با توجه به سه کتاب لویاتان، بهیموت و شهروند در پی یافتن این پرسش است: توجه دوباره به اندیشه سیاسی هابز تحت تاثیر چه شرایطی رخ می دهد؟

12,000 تومان
9,600 تومان
خرید