ماهنامه فرهنگ امروز شماره2-آبان93

ماهنامه فرهنگ امروز شماره2-آبان93

نویسنده:
  • نویسنده ای مشخص‌نشده است

ناشر: فرهنگ امروز
دسته‌بندی: ادبیات
  • تاریخ نشر: 93
  • چاپ:
  • شابک: 9780000277046
  • تعداد صفحه: 196
  • وزن: 150گرم
  • وضعیت: موجود

شاید بتوان بخش اندیشه این شماره را هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ محتوا مهمترین بخش این شماره محسوب کرد. سرویس اندیشه با طرح این پرسش که «چگونه چپ نو اتوپیا را به تبعید می‌فرستد؟» پرونده‎ای را برای بررسی چپ نو در ایران گشود. «به نام چپ، به کام راست» عنوان پرونده‎ایست که در آن ابتدا نگاهی کوتاه به برخی خاستگاه‎های تاریخی و مفهومی چپ نو شد؛ سپس وضعیت چپ نو در ایران در مقاله‎های متعددی بررسی شد. «طرح اجمالی جغرافیای خیالی مارکسیسم- لنینیسم ایرانی»،«کارکرد ترجمه آثار چپ نو در ایران»، «چپ نو و مساله آکادمی در ایران» از مسائلی بود که بدان پرداخته شد.

10,000 تومان
7,500 تومان
خرید