ماهنامه فرهنگ امروز شماره5-اردیبهشت94

ماهنامه فرهنگ امروز شماره5-اردیبهشت94

نویسنده:

ناشر: فرهنگ امروز
دسته‌بندی: ادبيات
  • تاریخ نشر: 94
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780000277077
  • تعداد صفحه: 180
  • وزن: 150 گرم
  • وضعیت: موجود

فرهنگ امروز در شماره پنجم خود درصدد برآمده با گشودن پرونده «روشنفکری و قدرتمندی» به بررسی نسبت روشنفکران با حاکمیت سیاسی در عصر پهلوی دوم بپردازد. دبیر پرونده که به تاسی از دبرا میرسون عنوان «رادیکال‌های معتدل» را بر روشنفکران نهاده، مساله این پرونده را سنخ‌شناسی دقیق روشنفکران وابسته به دولت در عصر پهلوی براساس الگویی با سه مولفه شناسایی کناره‌گیران، تسلیم‌شوندگان و فعالان عنوان می‌کند. در این پرونده در ابتدا مقاله‌ای از نگین نبوی استادیار رشته تاریخ در دانشگاه مونت کلیر آمریکا در خصوص مفهوم متغیر روشنفکر در ایران دهه 40 به چاپ رسیده که در آن به بررسی این موضوع پرداخته شده است که چگونه روشنفکران هویت خود را در تضاد با دولت تعریف می‌کنند. همچنین در این پرونده به طور ویژه به سه روشنفکر یعنی نصر، نراقی و آدمیت پرداخته شده است. یادداشت دیگر پرونده روشنفکری و قدرتمندی مقاله‌ای است از فرهنگ رجایی با عنوان بستر روشنفکرانه انقلاب که به این پرسش پاسخ داد که آیا روشنفکران در وقوع انقلاب اسلامی موثر بودند؟ مطالب مهم این پرونده دو گفتگو است یکی با حاتم قادری و مراد ثقفی است که هریک از منظر خود به تحلیل روابط روشنفکران با حاکمیت در عصر پهلوی دوم می‌پردازند. علیرضا ملایی، محمدتقی قزلسفلی، سیاوش شوهانی ، حامد زارع و... از دیگر افراد حاضر در این پرونده هستند.

10,000 تومان
8,000 تومان
خرید