جسیکا کجاست

جسیکا کجاست

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ایران بان
دسته‌بندی: کودکان
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 5
  • شابک: 9786001881930
  • تعداد صفحه: 265
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

گفتم :«ایزی،نگاه کن!» به سراپای بدنم زل زده بودم ، تصحیح می کنم ؛ به شانه هایم زل زده بودم که انگار در وسط هوا معلق بودند و در زیر آنها فضایی خالی به اندازه بدن من بود . ایزی هورا کشید و دست زد. «فوق العاده است ! حالا ببینیم می توانی بدون بستن چشم هات این کار رو بکنی یا نه؟» نامرئی شده بودم که مامان وارد اتاقم شد و گفت :«بس کنید دخترها ، از وقت خواب خیلی گذشته . حالا دیگر ... » و حرفش را قطع کرد و نگاهی به دور اتاق انداخت و پرسید :« جسیکا کجاست؟»

37,000 تومان
27,750 تومان
خرید