عقل معاش

عقل معاش

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: میلکان
دسته‌بندی: اقتصاد
  • تاریخ نشر: 95
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786007443330
  • تعداد صفحه: 208
  • وزن: 246 گرم
  • وضعیت: ناموجود

کتاب اقتصادی جدی و پرمحتوا که برای مخاطب عمومی نوشته شده باشد در زبان فارسی بسیار کمیاب است. در گذشته بیشتر کتابهایی که در حوزه ی اقتصادی برای مخاطبان عمومی نوشته می شدند، اغلب متعلق به جریان های چپ گرا و «مارکسیست» بودند، تنها در سال های پس از انقلاب اسلامی بود که برخی کتاب های متعلق به جریان های فکری طرفدار نظام بازار آزاد که به زبان غیرفنی و برای عامه نوشته شده بودند ترجمه و روانه بازار شد. اما تعداد این دست کتاب ها به نسبت آثار ضد نظام بازار بسیار کم بوده و هست. یکی از مهم ترین آنها یعنی کتاب معروف «آزادی انتخاب» میلتون فریدمن در دهه ی 1360 منتشر رد، اما به دلیل فضای فکری حاکم بر آن زمان جامعه ی ایران، مورد توجه قرار نگرفت و تقریبا ناشناخته باقی ماند. تلاش هایی از این نوع در دهه های بعد هم کم و بیش ادامه یافت که یکی از آخری ها ترجمه ی کتاب «اقتصاد در یک درس» هنری هازلیت است. به رغم این تلاش ها جای اثری از نوع کتاب حاضر به دلایلی که توضیح آن جلوتر خواهد آمد به شدت خالی بود. کتاب «عقل معاش» نه تنها دربرگیرنده ی خلاصه ای موجز و مستدل از مفاهیم بنیادی علم اقتصاد و چگونگی ساختار و کارکرد نظام بازار به زبان امروزی و مدرن است، بلکه در فصل چهارم و پایانی آن مباحث عملی و کاربردی در خصوص نظام مالی و سرمایه گذاری آمده که می تواند راهنمای بسیار مفیدی برای زندگی اقتصادی خانوارها و افراد عادی و غیرمتخصص باشد. در این فصل دوازده اصل کلیدی به صورت توصیه های اقتصادی و مالی آمده که جملگی مبتنی بر مبانی نظری و علمی مطرح شده در فصول قبلی است. فصل های سه گانه ی اولیه ی کتاب دربر گیرنده ی سرفصل های به روز شده و جدید تقریبا همه ی مباحث مهم اقتصادی در حوزه های خرد، کلان و نقش دولت از یک سو، و نیز مباحث مربوط به نهادهای سیاسی و حقوقی مناسب برای کارکرد نظام مبتنی بر اقتصاد بازار از سوی دیگر است. مجموعه ی آنچه ذکر شد این کتاب را به منبع منحصر به فردی، به خصوص برای خوانندگان ایرانی، تبدیل کرده است. ترجمه ی کتاب که به نظر می رسد به روش مفهومی و نه تحت الفظی صورت گرفته، بسیار روان و خوش خوان است. انتشار این کتاب را باید به فال نیک گرفت چرا که در این فضای آکنده از ریزگردهای آلوده به ایدئولوژی های دولت مدار و چپ گرا، روزنه ی تنفسی می گشاید به سوی آسمان آبی عقل سلیم.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده