مقالاتی درباره دین

مقالاتی درباره دین

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 88
  • چاپ: 2
  • شابک: 9789643805463
  • تعداد صفحه: 318
  • وزن: 364 گرم
  • وضعیت: موجود

در متونی که در این اثر ارائه می‌شود، دین و مدرنیته، دین و تشخص، دین و هنر، روش‌شناسی دین و... گئورگ زیمل دین را قلمرو معینی از واقعیت، مانند حکومت یا اقتصاد، نمی‌شمرد. بلکه او آن را نگرش یا دیدگاه-شیوه نگریستنی به جهان چونان کل-تلقی می‌کند. معهذا او دین را به مجموعه‌ای از احساسات سوبژکتیو که فقط درون فرد روی می‌دهد تقلیل نمی‌دهد. از نظر او دین، مانند هنر، قلمرو سومی را برمی‌سازد، که میان سوژه و آبژه وجود دارد.

14,000 تومان
11,340 تومان
خرید