مکتب های داستان نویسی در ایران

مکتب های داستان نویسی در ایران

نویسنده:

ناشر: چشمه
دسته‌بندی: ادبيات
  • تاریخ نشر: 94
  • چاپ: 2
  • شابک: 9789643623685
  • تعداد صفحه: 347
  • وزن: 344 گرم
  • وضعیت: موجود

در تکوین سبک یک نویسنده، علاوه بر انگاره ها و انگیزش های فردی و درونی، شمار زیادی از محرک های مرتبط با محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی همواره اثرگذار بوده است. حتا عاملیت انگیزش های درونی نیز در اغلب اوقات می تواند به سادگی قائم به قدرت موثرهای بیرونی باشد. اگر استخوان بندی یک اثر ادبی- به خصوص از نوع روایتی آن- از چهار ستون سوژه گزینی، ساخت زبانی، جهان نگری، و پرداخت هنری تشکیل شده باشد، عمده ترین مواد اولیه ی این شالوده، از طریق مجموعه ای از عوامل دیگر حاصل می شود که همگی به خاستگاه اقلیمی نویسنده مربوط می شوند، یعنی عواملی چون: محیط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تاریخی، و محیط طبیعی.

24,000 تومان
19,440 تومان
خرید