اضطراب موقعیت

اضطراب موقعیت

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: میلکان
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 3
  • شابک: 5147118704927
  • تعداد صفحه: 232
  • وزن: 200 گرم
  • وضعیت: موجود

مي‌توان گفت كه دو داستان عشقي بزرگ زندگي هر فرد بزرگسالي را تعريف مي‌كند. اولين داستان، جست‌وجوي ما براي عشق جنسي، به خوبي شناخته و تعريف شده است. خيال و هوس هاي آن، اسكلت موسيقي و ادبيات رامي‌سازد و از نظر اجتماعي پذيرفته شده و ارج نهاده مي‌شود. دومين داستان، جست‌وجوي ما براي دريافت عشق از جهان، افسانه اي اسرار آميزو شرم آورتراست. اگر به آن اشاره شود، معمولا با عباراتي نيشدار و تمسخرآميز بيان مي‌شود؛ مانند چيزي كه عمدتا توجه افراد حسود يا داراي كمبود را جلب مي‌كند،در غير اين صورت ميل به موقعيت تنها درمعناي اقتصادي آن تفسيرمي‌شود. با وجود اين جديت داستان دوم به هيچ وجه كمتر از داستان اول نيست. پيچيدگي اش كمتر نبوده، اهميت يا جهان شمول بودن آن كمتر نيست ودرد شكست در آن هم به هيچ وجه كمتر نيست. در اينجا هم شكست عشقي وجود دارد.

33,000 تومان
26,400 تومان
خرید