اضطراب موقعیت

اضطراب موقعیت

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: میلکان
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 3
  • شابک: 5147118704927
  • تعداد صفحه: 232
  • وزن: 200 گرم
  • وضعیت: موجود

می‌توان گفت که دو داستان عشقی بزرگ زندگی هر فرد بزرگسالی را تعریف می‌کند. اولین داستان، جست‌وجوی ما برای عشق جنسی، به خوبی شناخته و تعریف شده است. خیال و هوس های آن، اسکلت موسیقی و ادبیات رامی‌سازد و از نظر اجتماعی پذیرفته شده و ارج نهاده می‌شود. دومین داستان، جست‌وجوی ما برای دریافت عشق از جهان، افسانه ای اسرار آمیزو شرم آورتراست. اگر به آن اشاره شود، معمولا با عباراتی نیشدار و تمسخرآمیز بیان می‌شود؛ مانند چیزی که عمدتا توجه افراد حسود یا دارای کمبود را جلب می‌کند،در غیر این صورت میل به موقعیت تنها درمعنای اقتصادی آن تفسیرمی‌شود. با وجود این جدیت داستان دوم به هیچ وجه کمتر از داستان اول نیست. پیچیدگی اش کمتر نبوده، اهمیت یا جهان شمول بودن آن کمتر نیست ودرد شکست در آن هم به هیچ وجه کمتر نیست. در اینجا هم شکست عشقی وجود دارد.

37,000 تومان
29,970 تومان
خرید