بقای سرمایه داری

بقای سرمایه داری

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: تیسا
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: زمستان 95
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786007683507
  • تعداد صفحه: 185
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

اسطوره‌ای وجود دارد؛طبقه کارگر برابر با انقلاب است. این اسطوره از طبقه کارگر می‌خواهد هرروز انقلاب کند... اما انقلاب فقط به‌طور ترکیبی می‌تواند رخ دهد.طبقه کارگر در خود انقلابی نیست؛طبقه کارگر فاقد ذاتی انقلابی است... فرض بر این است که طبقه کارگر تولید را در دست خود دارد، ومی‌تواند آن را افزایش دهد یا مختل کند.این دیدگاه امکان دگرگونی انقلابی که از طریق وقفه در تولید (اعتصاب عمومی) و چه از طریق توقف کامل تولید (بحران اقتصادی فراگیر) را پیش چشم می‌آورد... این اما بخشی از ایدئولوژی تولید است،که در پیوند با اصالت کارگر قرار دارد... تولید همچنان تحلیل می‌شود اما بازتولید روابط اجتماعی تولید،که موضوعی متفاوت از تولید، اما مربوط به آن است از تحلیل بنیادی کنار گذاشته می‌شود... تا جایی که در چنگ ایدئولوژی بنگاه اقتصادی گرفتار بمانیم، گرایش به بازسازی روابط تولید و باز تولید آن‌ها داریم...

13,000 تومان
10,400 تومان
خرید