زن وسطی

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: افراز
دسته بندی: رمان
  • تاریخ نشر: بهار 94
  • چاپ: 4
  • شابک: 9789647640855
  • تعداد صفحه: 174
  • وزن: 200گرم

در شب ملایم تپه، به کندی پایین می‌آمدند و به مزرعه‌ی ذرت رسیدند. با حرکتی مارپیچ، از این طرف به آن طرف. حتی برای نفس گرفتن هم پا سست نکردند. بی‌صدا پیش می‌رفتند و سنگینی بار را که انگار لحظه به لحظه بیشتر می‌شد، حس نمی‌کردند. باری دیگر بر سینه. همان که درونشان شعله می‌کشید و می‌گداخت. همان که در سایه‌های پراکنده‌ی درخت‌ها و روی علف‌های خشک، سنگینی می‌کرد. هر سه وحشت زده بچه‌ها را به دوش گرفته بودند. فیلیچیانا خیال می‌کرد عقلش را از دست داده است. پا برهنه می‌رفت، اما پاهایش به اختیار او نبود. صورتش از حرص ورم کرده بود، حرص از اینکه نمی‌توانست داد بزند یا بگرید...

11000 تومان
8250 تومان
خرید