جنس دوم(2جلدی)

جنس دوم(2جلدی)

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: توس
دسته‌بندی: مطالعات زنان
  • تاریخ نشر: بهار97
  • چاپ: 11
  • شابک: 9780000027948
  • تعداد صفحه: 1176
  • وزن: 1300 گرم
  • وضعیت: موجود

مدت‌ها راجع‌به نوشتن کتابی درباره زن دچار تردید بودم. موضوع، به خصوص برای زنان خشم‌آور است؛ و تازگی هم ندارد. نزاع بر سر گسترش سهم و حقوق زن، به اندازه کافی مرکب صرف خود کرده‌است، و این زمان تقریبا خاتمه هم پذیرفته: دیگر از آن سخن نگوییم. ولی باز هم از آن سخن به میان می‌آید. یاوه‌های بسیاری هم که در طول قرن گفته شده، ظاهرا موضوع را خیلی روشن نکرده است. از طرفی، مگر مسئله‌ای وجود دارد؟ اصلا مگر زن‌ها هم وجود دارند؟ مسلما نظریه زنانگی ابدی هنوز هم پیروانی دارد اما افراد دیگری ـ و نیز گاهی همان‌ها ـ آه‌کشان می‌گویند: «زن از بین می‌رود، زن از بین رفته است.» انسان دیگر اطمینان ندارد که آیا هنوز هم زن‌هایی وجود دارند، آیا باز هم زن‌هایی وجود خواهند داشت؟

130,000 تومان
113,100 تومان
خرید