فرهنگ و زندگی روزمره

فرهنگ و زندگی روزمره

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: تیسا
دسته بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر:
  • چاپ: 2
  • شابک: 9786006662220
  • تعداد صفحه: 211
  • وزن: 200گرم
  • وضعیت: موجود

بدون شک فرهنگ، موضوعی محوری در علوم اجتماعی معاصر است. فهمیدن اینکه مردم چگونه فکر، احساس و عمل می‌کنند و خودشان را ابراز می‌دارند، بررسی فرهنگی که خلق کرده و در عوض به واسطة آن نیز خلق می‌شوند، حائز اهمیت است. در این کتاب دیوید انگلیس نشان می‌دهد که چگونه نیروهای فرهنگی، بر مبنای فعالیت‌های روزانه افراد شکل گرفته و ساختارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. این کتاب با واکاوی دیدگاه‌های متفاوت دربارة فرهنگ ـ اینکه فرهنگ چیست، چگونه عمل می‌کند و چگونه به سایر ابعاد حیات انسانی و غیرانسانی مرتبط می‌شود ـ حوزه‌هایی کلیدی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچون: فرهنگ والا در مقابل فرهنگ پست، فرهنگ مدرن و پست‌مدرن، جهانی‌شدن و فرهنگ، و فرهنگ و طبیعت. همچنین این کتاب با پوشش ابعاد متنوع و متکثری از زندگی روزمره مردم در جوامع مدرن، خوانندگان خود را با برخی متفکران مهم فرهنگ از ماتیو آرنولد تا باختین و بوردیو آشنا می‌سازد. مباحث نظری این کتاب با مثال‌هایی از فیلم، معماری و زندگی روزانه سبب جذابیت و همراهی خواننده با آن می‌شود.

21,900 تومان
16,425 تومان
خرید