سالنامه رمان

نویسنده:

ناشر: تیسا
دسته بندی: ادبیات
  • تاریخ نشر: 1396
  • چاپ:
  • شابک: 9780000024756
  • تعداد صفحه:
  • وزن: 550گرم

کوشیده ایم با معرفی رمان و نویسندگان موثر در شکل گیری شاکلهٔ فرهنگی انسان امروز ، به نوعی در ایجاد عادت به مطالعه موثر باشیم ، انسان فرهیخته زاده نمیشود.

25000 تومان
18750 تومان
خرید