مانیفست یک فمنیست در پانزده پیشنهاد

مانیفست یک فمنیست در پانزده پیشنهاد

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: کوله پشتی
دسته‌بندی: مطالعات زنان
  • تاریخ نشر: بهمن 96
  • چاپ: 10
  • شابک: 9786004610223
  • تعداد صفحه: 54
  • وزن: 200 گرم
  • وضعیت: موجود

"کمونیست ها هیچگونه منافعی جدا و منفک از کل پرولتالیا ندارند. استنتاجات تئوریک کمونیست ها به هیچ وجه مبتنی بر ایده ها یا اصولی نیست که این یا آن مصلح جهانی نو خاسته کشف و یا اختراع کرده باشد.کمونیست ها،بطور عمومی،صرفا مناسبات واقعی موجود و جنبش تاریخی ای که درست در برابر چشمان ما در شرف وقوع است." چرا تمامی تاریخ ثبت شده"تاریخ مبارزات طبقاتی"است؟ چرا دولت سرمایه داری چیزی چیزی نیست مگر کمیته ای برای مدیریت امور مشترک کل بورژوازی؟ چرا نیاز سرمایه به گسترش دایمی بازار"بورژوازی را در سراسر سطح زمین می دواند"؟ چرا"جنبش پرولتایی،جنبش خودآگاه اکثریت عظیم[بشریت]است؟ چرا نبرد برای"پرولتالیای سازماندهی شده به عنوان طبقه ی حاکم"تنها مسیر پیشروی بشریت را می گشاید؟

8,000 تومان
6,400 تومان
خرید