نبرد من(گالینگور)

نبرد من(گالینگور)

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: نگاه
دسته‌بندی: تاریخی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 7
  • شابک: 9789643518073
  • تعداد صفحه: 663
  • وزن: 1100 گرم
  • وضعیت: ناموجود

مردم این اصل را نادیده می گیرند که همۀ فرهنگ ها وابسته به انسان اند و نه بالعکس. به سخن دیگر، برای حفظ یک فرهنگ معین، سنخ مردانگی ای که چنین فرهنگی را می آفریند باید حفظ شود. اما چنین محافظتی همچنان با این قانون سرسخت و تخطی ناپذیر پیش می رود که قوی ترین و بهترین کسان اند که باید پیروز شوند و این که قوی ترین هایند که حق دارند دوام داشته باشند. آن که زندگی می کند باید بجنگد. کسی که نمی خواهد در این جهان بجنگد، یعنی در جهانی که مبارزۀ مداوم قانون زندگی است، حق زیستن ندارد.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده