انتری که لوطی اش مرده بود

انتری که لوطی اش مرده بود

نویسنده:

ناشر: نگاه
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 96
  • چاپ: 8
  • شابک: 9789643512262
  • تعداد صفحه: 209
  • وزن: 200 گرم
  • وضعیت: موجود

اکثر داستان‌های وی حکایت تیره روزی مردمی است که اسیر خرافه و مذهب و نادانی خویش هستند. چوبک با توجه به خشونت رفتاری ای که در طبقات فرودست دیده می شد سراغ شخصیت ها و ماجراهایی رفت که هرکدام بخشی از این رفتار را بازتاب می دادند و به شدّت ره به تاریکی میبردند. او یک رئالیست تمام عیار بود که با منعکس کردن چرک ها و و زخم های طبقه رها شده فرودست نه در جستجوی درمان آنها بود و نه تلاش داشت پیشوای فکری نسلی شود که تاب این همه زشتی را نداشت. به همین دلیل چهره کریه و ناخوشایندی که از انسان بی چیز، گرسنه و فاقد رویا ارائه می دهد، نه تنها مبنای آرمان گرایانه ندارد بلکه نوعی رابطه دیالکتیکی است بین جنبه های مختلف خشونت. او در اکثر داستانهای کوتاهش و رمان سنگ صبور رکود و جمود زیستی ای را به تصویر کشید که اجازه خلق باورهای بزرگ و فکرهای مترقی را نمی دهد. این کتاب، گزیده‌ای از داستان‌های «صادق چوبک»، که در کنار «صادق هدایت» از بانیان داستان‌نویسی مدرن ایران به شمار می‌رود، است که به انتخاب کاوه گوهرین چاپ شده است. تکنیک و زبان داستان‌های چوبک به همراه ژرفای دید و نگرش تلخ او به هستی، نمونه‌های بارزی از داستان‌های ذهنی است که پیش از او هدایت در خلق آن کوشیده بود. داستان‌های این اثر از مجموعه‌های زیر انتخاب شده‌اند: خیمه‌شب بازی، انتری که لوطیش مرده بود، روز اول قبر، چراغ آخر.

22,000 تومان
17,820 تومان
خرید