فصل نان(جیبی)

نویسنده:

ناشر: چشمه
دسته بندی: رمان
  • تاریخ نشر: تابستان 96
  • چاپ: 6
  • شابک: 9789643622572
  • تعداد صفحه: 84
  • وزن: 100گرم

دلم هوای خانه ی پریسا را داشت شب ها قدم به قدم در ذهنم پرسه می زدم از خیابان ها می گذشتم می رسیدم در خانه یشان در را باز میکردم می رفتم تو می رفتم به اتاقی که برایشان دو غاب زده بودم اتاق بچه ها با خود میگفتم حالا کجاس کجا خوابیده در ذهنم پیداش می کردم می ایستادم روی سرش و تماشایش میکردم حیفم می آمد به او دست بزنم پریسا عصرها از میان زیرزمین تصنیف تازه ای دلکش را میخواند بس کن شکوه از جدایی ها بس کن

7500 تومان
5625 تومان
خرید