مدیریت بحران(مفاهیم الگوها)

مدیریت بحران(مفاهیم الگوها)

نویسنده:

ناشر: تیسا
دسته‌بندی: علوم شهری
  • تاریخ نشر: بهار 96
  • چاپ: 2
  • شابک: 9786006662688
  • تعداد صفحه: 216
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

کانون و توجه اصلی این کتاب بر مدیریت‌ بحران‌های طبیعی استوار شده است و پیرامون آن با گرایش بحران‌های شهری سامان یافته است. کشورهای درگیر بحران‌های طبیعی مراکز مطالعاتی متعددی را جهت مطالعه پیرامون مدیریت بحران، از پیش‌بینی و احتمال وقوع بحران تا شیوه‌های مدیریت بحران تشکیل داده و ساختارهای مناسب تعبیه می‌کنند. مطالعه پیرامون مدیریت بحران یکی از مطالعات مهم در کشورهایی است که به‌نوعی با بحران‌های طبیعی روبه‌رو هستند. این کتاب سعی نموده علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعة اسناد موجود در حوزة مدیریت بحران و جمع‌آوری مطالعات صورت‌گرفتة پیشین، با انجام مصاحبة عمیق و تحقیق میدانی از متخصصانی که در بحران‌های گذشته به نحوی بخشی از مدیریت را بر عهده داشته‌اند، به آسیب‌شناسی مدیریت بحران بپردازد.

14,900 تومان
11,920 تومان
خرید