هنر حفظ آبرو(رقعی-شمیز)

هنر حفظ آبرو(رقعی-شمیز)

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مرکز
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: 98
  • چاپ: 1
  • شابک: 9789642134458
  • تعداد صفحه: 79
  • وزن: 100 گرم
  • وضعیت: موجود

موضوع این کتاب، احترام و آبروست: مفهومی در بادی امر بسیار عینی و به ظاهر روشن که به نظر میرسد در زیر مجموعه ی اخلاق همگانی، اصول زندگی و رفتار شناسی فردی و اجتماعی جای میگیرد، تا ذیل یکی از مقولات فلسفی. اما چون نیک بنگریم، در می یابیم که تعریف دقیق آن نه تنها به آن سادگی که می پنداریم نیست، بلکه هم مسئله آفرین است و هم شناخت دقیق مرز آن با مفاهیم مشابه یا حتی مترادف خود آن مفهوم، در یک زبان و فرهنگ چه ماآبرو یا احترام مفهومی بسیار گسترده است و در پیوند با سنت های جامعه، و تعامل فرد با خود و دیگری و جامعه، در نهایت، با جوامع و ملل دیگر، معنا می یابد. این مفهوم در زبان فارسی هم مانند زبان آلمانی مترادفات زیادی- شاید حتی بیشتر از زبان آلمانی- دارد، از قبیل پاس، حرمت، اعتبار، اکرام، بزرگداشت، تکریم، اعزاز، ارج، ملاحظه و... دشوار است.

17,500 تومان
14,700 تومان
خرید