هرس

نویسنده:

ناشر: چشمه
دسته بندی: رمان
  • تاریخ نشر: پاييز 96
  • چاپ: 2
  • شابک: 9786002298263
  • تعداد صفحه: 185
  • وزن: 200گرم

سركوچه ي خانه رسول جلو مغازه اي نگه داشت. نوال چشم هايش را باز كرد. پشت دخل زني داشت از رسول پول مي گرفت و نوشابه و نبات به اش مي داد. نوال نگاه كرد به خيابان. زني دست دخترش را گرفته بود و رد شد. آن طرف تر پيرزني در كوچه اي پيچيد نوال بال چادرش را ديد.

17000 تومان
12750 تومان
خرید