گایاتری چاکر اورتی اسپیواک

گایاتری چاکر اورتی اسپیواک

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: بیدگل
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 93
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786005193534
  • تعداد صفحه: 268
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: ناموجود

«گایاتری چاکراورتی اسپیواک را بیشتر به سبب کاربرد آشکار سیاسی نظریه‌های انتقادی و فرهنگی معاصر برای به چالش کشیدن مرده ریگ استعمار در روش‌های خوانش و اندیشیدن دربارة ادبیات و فرهنگ می‌شناسند.» نگارنده در کتاب حاضر، طی شش فصل به تشریح آرا و اندیشه‌های اسپیواک پرداخته است. براین اساس، پس از بررسی سبک نوشتار اسپیواک در ارتباط با مباحث پساساختارگرا، تأثیر نظریة واسازی را بر تفکّر اسپیواک تحلیل کرده است. در ادامه، به منابع نظری و روشنفکرانه که بر نوشتار اسپیواک دربارة فرودستان تأثیرگذاشته، پرداخته است. تأثیر اسپیواک بر نظریة فمنیسم، بازخوانی اسپیواک از نظریة مارکس و مفهوم ارزش، سهم اسپیواک در مطالعات گفتمان استعماری و ...، از مباحث دیگر مندرج در این کتاب است.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده